Διαγνωστικές μέθοδοι ελέγχου της γήρανσης των μονώσεων των ηλεκτρικών μηχανών (Bachelor thesis)

Διαμαντής, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Electric machines
Insulating materials
Keywords: Διάρκεια ζωής των μονώσεων,Έλεγχος γήρανσης των μονώσεων,Νευρωνικά δίκτυα στην ηλεκτρική μόνωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8232
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7384
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072989.pdf37.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8232
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7384
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons