Διδακτική του σχολείου εργασίας (Book)

Καραχρίστος, Νικ. Γ.

Alternative title / Subtitle: με εφαρμογάς εις τα πρότυπα του Μαράσλειου Διδασκαλείου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teachers--Training of
Educational methods
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση,Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8246
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4450
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0196ΔΠΘ297.pdfΚαραχρίστος6.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8246
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4450
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons