Η διδακτική του νέου δημοτικού σχολείου (Book)

Καραχρίστος, Νικ. Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Study and teaching (Elementary)--Greece
Teachers--Training of
Keywords: Διδασκαλία,Δημοτικό σχολείο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8248
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.522
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαρόπουλου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0198ΔΠΘ299.pdfΚαραχρίστος 151 σ.11.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_0083ΔΠΘ171.pdfΚαραχρίστος 148 σ.11.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8248
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.522
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons