Θράκη (Book)

Σφαέλλος, Κωνσταντίνος Δ.

Alternative title / Subtitle: λαϊκή αρχιτεκτονική - λαογραφία
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Thrace--History
Folklore--Greece--Thrace
Thrace, Western (Greece) Civilization
Keywords: Θράκη,Λαογραφία,Λαϊκή αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8269
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.437
Publisher: Θρακικά Χρονικά
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0210_pdf.pdfΣφαέλλος3.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8269
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.437
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons