Παραστατική αναπτύσσουσα διδασκαλία και ο αναπτύσσων διάλογος (Book)

Τσακίρης, Παναγιώτης Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Greece
Educational methods
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8275
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1050
Publisher: Έκδοσις Βιβλιοπωλείου Δ. Δημητράκου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0213_pdf.pdfΤσακίρης1.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8275
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1050
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons