Συλλογή προγραμμάτων υπολογισμού γραμμών μεταφοράς (Bachelor thesis)

Συρμάλης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Electromagnetic theory
Transportation line
Transferred power
Keywords: Γραμμές μεταφοράς,Ηλεκτρομαγνητισμός,Υψηλή συχνότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8354
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9570
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42626.pdfΠτυχιακή Εργασία 56.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8354
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9570
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons