Κίνηση ραδιοϊσότοπων στο έδαφος (Bachelor thesis)

Νότης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Radioisotopes in irrigation
Radioactive elements
Soil water movement
Keywords: Κίνηση νερού,Ραδιοϊσότοπα,Ραδιενεργά στοιχεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9404
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42974.pdfΠτυχιακή Εργασία 15.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9404
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons