Χαοτική ανάλυση πειραματικών σημάτων λευκού και έγχρωμου θορύβου (Bachelor thesis)

Ξυδιάς, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Dissipative systems
Attractors
Noise pollution
Keywords: Χαοτικά συστήματα,Έγχρωμος θόρυβος,Χαοτικός ελκυστής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8385
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2217
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43470.pdfΠτυχιακή Εργασία 46.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8385
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2217
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons