Βέλτιστη κατανομή της διάχυτης υπέρυθρης οπτικής ακτινοβολίας για ενδοεπικοινωνία σε κλειστό χώρο (Bachelor thesis)

Παπαδημητρίου, Ηλίας

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Local area networks (Computer networks)
Optical radiometry
Intercommunication systems
Infrared optical channel
Keywords: Υπέρυθρη ακτινοβολία,Ενδοεπικοινωνία,Οπτικό υπέρυθρο κανάλι,Τοπικά δίκτυα επικοινωνίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8392
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7171
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43488.pdfΠτυχιακή Εργασία 49.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8392
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7171
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons