Σχεδιασμός και VLSI υλοποίηση ενός γραμμικού μετατροπέα έγχρωμων εικόνων σε πραγματικό χρόνο (Bachelor thesis)

Πασχάλης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Integrated circuits--Very large scale integration
Transformation
Technical vision
Keywords: Μετατροπέας έγχρωμων εικόνων,Ολοκληρωμένα κυκλώματα,Σύστημα τεχνητής όρασης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8410
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9245
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44039.pdfΠτυχιακή Εργασία 56.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8410
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9245
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons