Μέθοδος παρασκευής και διερεύνηση της κρυσταλλικής δομής τριαδικών κραμάτων τύπου Rx Ty Mz (Bachelor thesis)

Παπαδάκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: X-rays--Spectra
Diffraction gratings
Crystallized structure
Keywords: Πλεγματική διάταξη,Περίθλαση ακτίνων Χ,Κρυσταλλική δομή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8428
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8839
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44334.pdfΠτυχιακή Εργασία 74.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8428
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8839
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons