Σχεδιάζοντας για παιδιά... (Educational material)

Κωστόλια, Μαρία/ Μαρκοπούλου, Αρετή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architectural design
Architecture and children
Keywords: Αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8431
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5392
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostolia_Maria_Markopoulou_Areti_63067.pdfΔιάλεξη 35.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8431
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5392
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons