Επιχειρώντας μια διεισδυτική ματιά στον κόσμο του μουσείου (Educational material)

Ναζλίδου, Φ./ Λαζαρίδου, Μ./ Γούδα, Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Museum
Museum--Greece
Keywords: Μουσείο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8433
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8068
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazlidou_F_Lazaridou_M_Gouda_I_67353.pdfΔιάλεξη 100.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8433
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8068
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons