Μελέτη της επίδρασης των ανατιμολογήσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Ευθύμιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Electric power consumption
Domestic consumption
Repricing
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια,Οικιακή κατανάλωση,Ανατιμολόγηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8437
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6707
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44450.pdfΠτυχιακή Εργασία 105.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8437
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6707
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons