Αρχιτεκτονική & χορός (Educational material)

Οικονομίδου, Ελευθερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architecture
Dance
Keywords: Αρχιτεκτονική,Χορός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8440
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4227
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oikonomidou_Eleftheria_079058.pdfΔιάλεξη 30.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8440
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4227
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons