Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κριτική (Educational material)

Παπαδημητρίου, Αργυρούλα

Alternative title / Subtitle: το φαινόμενο της σύνδεσής τους
μια σύνοψη μεθοδολογικών προσεγγίσεων
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architectural design
Keywords: Αρχιτεκτονική,Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8443
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7513
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadimitriou_Argiroula_072720.pdfΔιάλεξη 56.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8443
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7513
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons