Ζητήματα οργανικής συγκρότησης του χώρου και της κατοικίας στις shadow cities (Educational material)

Ιωνιάν, Σίλαη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Slums
City planning
Keywords: Shadow cities,Παραγκούπολη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8449
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2486
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silai_Ionian_073398.pdfΔιάλεξη 15.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8449
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2486
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons