Διαχρονική παρακολούθηση των ανθρώπινων επεμβάσεων και δραστηριοτήτων στη λίμνη Μαρεώτιδα της Αιγύπτου (Educational material)

Σταμνάς, Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Lakes--Egypt
Keywords: Λίμνη,Λίμνη Μαρεώτιδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8454
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3991
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stamnas_A_079068.pdfΔιάλεξη 23.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8454
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3991
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons