Με αφορμή το χρώμα: αναζήτηση της έννοιας του οικείου χώρου (Educational material)

Τζανουλίνος, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Color in architecture
Interior architecture
Keywords: Αρχιτεκτονική,Χρώμα,Οικείος χώρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8474
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5689
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzanoulinos_Petros_63069.pdfΔιάλεξη 15.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8474
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5689
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons