Φως... βασική αξία και υλικό της αρχιτεκτονικής (Educational material)

Χριστοπούλου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architecture
Lighting, Architectural and decorative
Keywords: Φως,Αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8485
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9431
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xristopoulou_Dimitra_67442.pdfΔιάλεξη 59.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8485
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9431
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons