Μη γραμμική πρόβλεψη με μεθόδους τοπικής προσέγγισης,για διάκριση χρονοσειρών ντετερμινιστικής στοχαστικότητας από χρονοσειρές θορύβου υψηλού βαθμού ελευθερίας (Bachelor thesis)

Πέρπερας, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Deterministic chaos
Chaotic behavior in systems
Non-linear equations
Attractors (Mathematics)
Keywords: Ελκυστής,Χαοτικά συστήματα,Θεωρία θορύβου,Γραμμική εξίσωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8492
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9133
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46213.pdfΠτυχιακή Εργασία 96.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8492
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9133
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons