Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού ERP, με βάση τις αρχές FIAPP, για χρήση από κατασκευαστικές επιχειρήσεις (Master thesis)

Ταΐρης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Enterprise resource planning
ERP system
Project management--Data processing
Keywords: Enterprise Resource Planning,Λογισμικό ERP,Διαχείριση έργου,Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8498
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1534
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gairis_Ioannis_64861.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής38.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8498
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1534
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons