Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδος παραγωγής αιθυλενοξειδίου - αιθυλενογλυκόλης (Master thesis)

Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Production
Ethylene oxide
Ethylene glycol
Keywords: Τεχνοοικονομική μελέτη,Παραγωγή,Αιθυλενογλυκόλη,Αιθυλενοξείδιο,Αιθυλένιο,Οικονομική αξιολόγηση,Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,Κοινωνικές επιπτώσεις,Feasibility study,Production,Ethylene glycol,Ethylene oxide,Ethylene,Financial evaluation,Environmental impacts,Social impacts
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8499
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1995
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hliopoulos_Konstantinos_073785.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής61.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8499
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1995
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons