Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Κομψάτου και οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή (Master thesis)

Μιμίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Water resources management
River water--Greece
Keywords: Κομψάτος,Συστημική προσέγγιση,Λεκάνη απορροής,Υδατικοί πόροι,Kompatos,System approach
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8501
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mimidis_Konstantinos_65655_65656.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής127.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8501
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8408
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons