Αυτόνομα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα Ελέγχου Περιστροφικής Κίνησης Εργαστηριακού Κινητού (Bachelor thesis)

Γούτος, Χαράλαμπος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Microcontrollers
Rotational motion
Electronic circuits--Testing
Keywords: Περιστροφική κίνηση οχήματος,Μικροελεγκτής,Ηλεκτρονικά κυκλώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.187
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46786.pdfΠτυχιακή Εργασία 49.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.187
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons