Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε υποσταθμό 150kV/20kV (Master thesis)

Τσομπανίδου, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Electromagnetic fields
Electromagnetic fields--Measurement--Greece
Keywords: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία,Μετρήσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8523
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1886
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsompanidou_Xristina_63936.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής25.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8523
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1886
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons