Μελέτη εκθετών Lyapunov σε στοχαστικά συστήματα και πειραματικές χρονοσειρές (Bachelor thesis)

Τεμιρτζόγλου, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Lyapunov functions
Chaotic system
Attractors (Mathematics)
Keywords: Χαοτικά συστήματα,Χαοτικός ελκυστής,Θεωρία επανακατασκευής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8526
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8273
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48190.pdfΠτυχιακή Εργασία 38.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8526
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8273
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons