Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση του διαγράμματος ακτινοβολίας στοιχειοκεραίων με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης κυκλωμάτων (Bachelor thesis)

Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Διαστημική
Τηλεπικοινωνίες
Μικροκύματα
Keywords: Μικροκύματα,Διάγραμμα ακτινοβολίας στοιχειοκεραίων,Προγράμματα προσομοίωσης κυκλωμάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9127
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57205.pdf29.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9127
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons