Ο.Σ. υπό θλίψη: αναλυτική προσέγγιση λυγισμού του διαμήκους οπλισμού και κονιορτοποίησης του σκυροδέματος (Master thesis)

Δερβίσης, Θανάσης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Buckling (Mechanics)
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Λυγισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8543
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8376
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dervisis_Thanasis_70302.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής40.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8543
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8376
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons