Μελέτη της πειραματικής συμπεριφοράς μεταλλικής ένωσης δοκού - υποστυλώματος με προεξέχουσα λεπίδα σύνδεσης και πέντε σειρές κοχλίων (Master thesis)

Γιαννουλάκη, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Concrete construction
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Δοκός,Υποστύλωμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8550
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5704
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giannoulaki_Georgia_MD_58340.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής62.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8550
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5704
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons