Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές συναλλαγές, σύγχρονες τεχνολογίες και υλοποιήσεις (Bachelor thesis)

Μπούτος, Απόστολος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Τεχνολογία συστημάτων πληροφορικής
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο,Ηλεκτρονικές συναλλαγές,Σύγχρονες τεχνολογίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.803
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57208.pdf153.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.803
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons