Διερεύνηση της συνάφειας σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με τη χρήση σύνθετων υλικών (μέθοδος NSM) (Master thesis)

Καμπίσιος, Γεώργιος Θ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Building materials
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Δοκός,Δομικά υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8557
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1362
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kampisios_Georgios_66564.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής41.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8557
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1362
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons