Εφαρμογή μοντέλων βροχής - απορροής στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κομψάτου (Master thesis)

Κεσογλίδης, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Rain and rainfall
River water--Greece
Rain and rainfall--Mathematical models
Keywords: Λεκάνη απορροής,Κομψάτος,Μοντέλα βροχής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8567
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9671
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kesoglidis_Anastasios_MD_58829.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής42.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8567
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9671
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons