Νευρωνικοί ταξινομητές πολλών κριτηρίων και εφαρμογές (Bachelor thesis)

Πανταζόπουλος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Νευρωνικά δίκτυα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Keywords: Νευρωνικοί ταξινομητές,Συστήματα αυτόματου ελέγχου,Νευρωνικά δίκτυα,Αναγνώριση προτύπων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8575
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8904
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58580.pdf87.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8575
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8904
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons