Προσομοίωση υδρολογικής συμπεριφοράς της λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου (Master thesis)

Μουζαλιώτης, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology
River water--Greece
Keywords: Υδρολογία,Λεκάνη απορροής,Ποταμός Έβρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8582
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9172
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mouzaliotis_Sotirios_075426.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής38.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8582
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9172
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons