Αποτίμηση των συγκριτικών οικονομοτεχνικών πλεονεκτημάτων των βιομηχανοποιημένων συστημάτων τύπων στη γεφυροποιΐα (Master thesis)

Παναγιώτου, Ευγενία Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Construction equipment industry
Bridges--Design and construction
Keywords: Γεφυροποιία,Βιομηχανοποιημένη δόμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8591
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8316
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panagiotou_Eugenia_59089.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής42.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8591
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8316
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons