Υπολογισμός του στερεοφορτίου στις εκβολές του ποταμού Νέστου πριν και μετά την κατασκευή των φραγμάτων Θησαυρού και Πλατανόβρυσης (Master thesis)

Παπαγιαννάκη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Dams--Greece
Dam
Keywords: Φράγμα,Ποταμός Νέστος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8594
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4903
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papagiannaki_Aikaterini_074812.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής36.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8594
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4903
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons