Μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής λαδιού με τη συσκευή Foster (Bachelor thesis)

Πατσάλη, Κωνσταντινία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Ηλεκτρική ενέργεια
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια,Διηλεκτρική αντοχή λαδιού,Foster
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8612
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1174
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59436.pdf40.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8612
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1174
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons