Δικαστική συνδρομή - Η μετάλλαξη των παραδοσιακών θεσμών διακρατικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» (Master thesis)

Πουλαράκης, Ευστάθιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal law--European Union countries
Judicial assistance--European Union countries
Criminal procedure--European Union countries
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Δικαστική συνεργασία,Ευρωπαϊκή Ένωση,Δικαστική συνδρομή
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/863
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.510
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00071.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής447.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/863
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.510
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons