Λογισμικό ρομποτικής όρασης (Bachelor thesis)

Παπακώστας, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Neural hybrid modular classifier
Neural networks
Robotic vision
Keywords: Νευρωνικό δίκτυο,Ρομποτική όραση,Κατηγορία κανονικοποιημένων ροπών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8631
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.168
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52520.pdfΠτυχιακή Εργασία 68.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8631
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.168
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons