Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενης παραδοσιακής κατασκευής - προτάσεις αναβάθμισης σύμφωνα με τα σύγχρονα κανονιστικά πλαίσια (Master thesis)

Πλέσιας, Αργύρης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Wood beams
Architecture, Domestic--Greece
Historic buildings--Conservation and restoration
Keywords: Δοκός,Παραδοσιακή κατασκευή,Αποκατάσταση κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5632
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plesias_Argiris_63203.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής203.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5632
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons