Αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης στο Ν. Αττικής βάσει το σεισμό των Αθηνών (7-9-99) (Master thesis)

Τουρατζίδου, Πολυξένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Earthquake--Greece
Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Keywords: Σεισμός,Σεισμική συμπεριφορά,Δομικές κατασκευές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8658
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Touratzidou_Polikseni_70379.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής46.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8658
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons