Αριθμητική διερεύνηση των βαροτροπικών και βαροκλινικών δινών του Νοτίου Αιγαίου Πελάγους (Master thesis)

Τσακίρη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Oceanography--Greece--Aegean, South
Baroclinicity
Baroclinic models
Keywords: Ωκεάνια ύδατα,Ωκεάνια ρεύματα,Βαροτροπικές δίνες,Βαροκλινικές δίνες,Αιγαίο Πέλαγος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8659
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.35
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsakiri_Maria_57175.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής78.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8659
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.35
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons