Έλεγχος και αποτίμηση υφιστάμενης πενταόροφης κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία μετά από πρόταση ενίσχυσης (Master thesis)

Τσακιρίδου, Σοφία Γρ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Concrete walls--Design and construction
Construction
Keywords: Αποκατάσταση κατασκευών,Τοιχοποιία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8660
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6981
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsakiridou_Sofia_70321.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής47.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8660
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6981
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons