Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών σε αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα κατηγοριών αντοχής C25/30 και C45/55 (Master thesis)

Τσιότσια, Φρειδερίκη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Self-consolidating concrete
Keywords: Αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8661
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8719
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsiotsia_Freideriki_61107.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής45.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8661
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8719
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons