Σχεδιασμός τοιχωμάτων και στοιχείων θεμελίωσης από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τους ελληνικούς κανονισμούς (ΕΚΩΣ2000-ΕΑΚ2000) και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (EC2-EC8) (Master thesis)

Βλαχάκη, Καλλιόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Concrete walls--Design and construction
Reinforced concrete
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Τοιχοποιία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8662
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1963
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlaxaki_Kalliopi_70354.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής31.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8662
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1963
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons