Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης βάσει τεσσάρων μοντέλων μητρώων πιθανότητας βλάβης (Master thesis)

Ζορμπά, Αλεξάνδρα

Alternative title / Subtitle: εφαρμογή στο Αττικής
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Concrete walls
Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects--Greece
Keywords: Σεισμική συμπεριφορά,Τρωτότητα κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8663
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5464
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zormpa_Aleksandra_70381.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής50.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8663
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5464
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons