Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Ελευθερούπολης Καβάλας (Master thesis)

Λαλικίδου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Flood damage prevention--Greece
Rain and rainfall
Keywords: Λεκάνη απορροής,Αντιπλημμυρικά έργα,Αντιπλημμυρική προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8716
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2439
Appears in Collections:Τομέας Υδραυλικών Έργων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dalikidoy_Sofia_70458.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής24.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8716
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2439
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons