Ψηφιακή διαμόρφωση VMSK (Bachelor thesis)

Παπαδάκη, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Digital modulation
Telecommunications Systems
Digital encoding
Electric filters, Crystal
Keywords: Αποδιαμορφωτής,Ψηφιακή κωδικοποίηση,Κρυσταλλικά φίλτρα,Φάσμα κωδικοποιημένου σήματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8719
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1197
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56746.pdfΠτυχιακή Εργασία 51.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8719
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1197
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons