Μελέτη-ανάλυση του εκχειλιστή σήραγγα του Υ.Η.Ε. Πλατανόβρυσης και του εκκενωτή πυθμένα του Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας (Master thesis)

Δεληγιάννης, Νικόλαος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Dams--Greece
Hydrology--Mathematical models
Keywords: Εκχειλιστής σήραγγα,Θυροφράγματα,Εκκενωτής πυθμένα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8720
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.907
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deligiannis_Nikos_56973.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής66.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8720
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.907
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons